วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กำหนดจิตให้นิ่งก่อนเวียนเทียน

เริ่มเวียนเทียนกันแล้วนะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 สงบใจในการเวียนเทียน

คุณครูนิสารัตน์ปิดท้ายแถว

อิ่มบุญกันทั่วหน้า